Handelsbetingelser

.

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Alle ydelser leveres af:

STORIES BY BØGH

v. Maria Bøgh
Cand.mag. i kommunikation fra Aalborg Universitet 2013
Livs og Vidensmentor ved Anne Damgaard 2022

Gertrud Rasks Vej 66
9210 Aalborg SØ
CVR. 38949829

Tlf. 61 46 97 01
Mail: m@storiesbybogh.dk

Ved spørgsmål anvendes ovenstående mailadresse eller tlf.nummer

.

FORTROLIGHED

Da tillid er vigtigt for et godt samarbejde, gælder der gensidig fortrolighed og tavshedspligt ved alle samarbejder mellem Stories by Bøgh og kunden, både under og efter samarbejdet.

.

BETINGELSER VEDR. ENKELTSESSIONER OG FORLØB

Et samarbejde betragtes som gældende og bindende, når tilbud samt handelsbetingelser er accepteret skriftligt på mail af kunden og bekræftet på mail af Stories by Bøgh. Et samarbejde/forløb kan først påbegyndes, når dette er sket.

Ved forløb skal det aftalte antal sessioner anvendes inden for den fastsatte tidsperiode, ellers går de tabt. Det er kundens eget ansvar at sørge for at booke og anvende det aftalte antal sessioner inden for tidsperioden. En  session varer normalt 60 min. Vælger kunden at afbryde sessionen, inden de 60 min. er gået, går resttiden tabt, med mindre andet aftales mellem kunden og Stories by Bøgh. Hvis sessionen strækker sig ud over de 60 min., betragtes det som gratis bonustid for kunden.

Kunden har selv det fulde ansvar for at møde op på aftalt tidspunkt og adresse – og ved sessioner over Zoom at internetforbindelsen/computeren/mobilen virker efter hensigten. Når tidspunktet er aftalt, er sessionstiden bindende. Skulle det ske, at kunden ikke møder fysisk eller online på Zoom inden for 15 minutter efter sessionstidens start, betragtes sessionen som aflyst og går hermed tabt. Det er ikke muligt at få pengene retur i dette tilfælde.

Ved indgåelse af aftale gælder almindelig fortrydelsesret på 14 dage. Gennemførte sessioner bliver ikke refunderet, men ønskes det fortsatte forløb afbrudt, skal det ske inden 14 dage fra bekræftelsen af købet på mail. Det er således ikke muligt herefter at afbryde et forløb og få pengene retur. Forløbet kan ikke videresælges til andre.

.

VED BRUG AF 14 DAGES FORTRYDELSESRET

Kunden skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at kunden ønsker at fortryde sin bestilling af en tjenesteydelse hos Stories by Bøgh. Meddelelsen skal gives skriftligt på mail m@storiesbybogh.dk

I meddelelsen skal det tydeligt gøres opmærksom på, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret.

.

AFLYSNINGSPOLITIK

En aftale/session skal aflyses minimum 24 timer i forvejen. Dette gælder både for kunden og Stories by Bøgh. Aflyser kunden under 24 inden, går aftalen/sessionen tabt. I tilfælde af, at Stories by Bøgh aflyser mindre end 24 timer inden en aftale/session, kompenseres kunden med en gratis session på 30 min., som kan lægges oveni tiden på den kommende session, og der aftales et nyt tidspunkt for den aflyste aftale/session. Bemærk at disse ændringer ikke giver ret til hverken hel eller delvis tilbagebetaling af gennemførte køb.

.

PRISER OG BETALING

Alle priser er i danske kroner og oplyses som udgangspunkt eksklusiv moms, med mindre andet er tydeligt angivet.

Faktura fremsendes umiddelbart efter, at et tilbud er accepteret, og aftalen er indgået. Accept af et tilbud sker skriftligt på mail og betragtes som bindende. Betalingsfristen er 8 dage netto. Har kunden efter aftale med Stories by Bøgh ønsket ratebetaling, bedes dette oplyses skriftligt ved accept af tilbuddet. Ratebetalingen foregår således: Faktura på rate 1 sendes umiddelbart efter accept af tilbuddet. Rate 2 falder en måned efter rate 1 og så fremdeles. Med mindre der er indgået en anden særaftale mellem kunden og Stories by Bøgh.

I tilfælde af manglende betaling kan Stories by Bøgh tilbageholde ydelser og stoppe samarbejdet. Det er kundens eget ansvar at oplyse korrekt mailadresse og sørge for, at fakturaen kommer sikkert frem til indbakken. I så fald, at kunden ingen mail med faktura modtager i selve indbakken, skal spammappen tjekkes. Hvis kunden ikke modtager en mail med faktura, bedes kunden kontakte Stories by Bøgh.

Ved for sen betaling tilskrives der renter på 0,70 % pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100,00 kr.

.

ANSVAR

Indholdet i ydelser skal betragtes som inspiration og vejledning og er et udtryk for Stories by Bøghs bedste råd fortolket ud fra pågældende situation og faglige ståsted. Stories by Bøgh leverer ikke endegyldige råd,
metoder og ydelser, der garanterer vækst, øget synlighed eller andre resultater, som kunden ønsker hjælp til at opnå. Der er tale om inspiration, hjælp til selvhjælp, støtte og vejledning. Hvilke resultater – eller mangel på samme – kunden opnår gennem et samarbejde, handler i høj grad om kundens eget engagement og arbejde i perioden. Stories by Bøgh kan således ikke stilles til ansvar for uopfyldte ønsker, manglende resultater eller gøres erstatningsansvarlig for handlinger, kunden eventuelt har udført med negative konsekvenser til følge.

.

GDPR

Behandling og opbevaring af persondata sker efter persondatalovgivningen. Og kun i det omfang, det er nødvendigt.

.

RETTIGHEDER

Kunden får brugsret over de eventuelt udleverede materialer, men rettighederne tilhører Stories by Bøgh. Brugsretten er personlig, og det er ikke tilladt at videregive materialet til 3. part.

..

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Stories by Bøgh forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne, og der tages forbehold for fejl, mangler, pris- og ydelsesændringer.

Bemærk: Når en kundeaftale indgås, medsendes og accepteres de handelsbetingelser, som aftalen hviler på i hele aftalens forløb. Ændres handelsbetingelserne i mellemtiden, gælder dette således kun de aftaler,
som indgås efter ændringen og gælder ikke igangværende aftaler/forløb. Her gælder de handelsbetingelser, som aftalen mellem kunden og Stories by Bøgh oprindeligt blev indgået under. På samme måde gælder det med prisstigninger og ydelsestyper. Her gælder de priser og ydelser, som
samarbejdet er indgået ud fra.

.

Handelsbetingelserne er gældende fra d. 1.11.2021