Tekstoptimering

Du er en badass, men afspejles det i dine tekster?

Lækre tekster højner hele din virksomheds udtryk, og det er så ærgerligt, hvis al din genialitet drukner i upersonlige tekster. Dine tekster er dit ansigt udadtil. Hvis de er halvkedelige, eller du ikke formår at formidle dit budskab eller den værdi, du skaber for dine kunder, får du svært ved at komme ud over rampen. Gode tekster er en af grundstenene i din virksomhed.

Jeg hjælper dig med at skabe et retvisende billede af dig og din virksomhed, så dine fortrin står tydeligt frem, og du fremstår ligeså professionel, som du selvfølgelig er. Herved tiltrækker du nemmere ikke blot kunder, men de kunder som vil elske at få din hjælp.

.

Hvorfor investere i teksthjælp?

Vi bliver hurtigt hjemmeblinde og er alt for fedtet ind i os selv, så vi mister evnen til at se os selv udefra. Derfor er det ofte svært at formidle den værdi, vi skaber for vores kunder. Du kan være nok så dygtig, men hvis dine tekster ikke afspejler dette, eller du ikke formår at vise, hvilken forskel du gør, er det op ad bakke for din virksomhed. Lækre tekster smitter af på hele dit brand og styrker troværdigheden til dig og din virksomhed, fordi du fremstår mere seriøs og kompetent.

.

Pris

1800 kr + moms pr. A4-side
(En side = 2400 tegn)

.

Hvad er inkluderet i prisen?

Jeg omskriver dine tekster til et flydende sprog og fremhæver dine kernebudskaber, så din læser lynhurtigt danner sig et billede af dig og din ekspertise. Du får professionelle tekster, grammatisk korrekte og fejlrettet. Jeg gennemgår altid teksterne af flere omgange.

Hvis du ikke er helt tilfreds, sender du selvfølgelig teksten tilbage til mig, og jeg ændrer den efter dine ønsker. Det vigtigste for mig er, at du er tilfreds og føler, teksten skaber et retvisende billede af dig og din virksomhed, og du kan være stolt af at den vise frem.

.

Derfor skriver jeg (helst) ikke tekster fra bunden

Af flere årsager. Jeg vil gerne putte så meget af din ordlyd ind i dine tekster som muligt, og det hjælper du mig med ved selv at forfatte dem fra bunden. Du giver mig samtidig et langt bedre billede af dig og din virksomhed, og det gælder, uanset hvor ferm du er til tekstforfatning. Herudover hjælper processen dig med at blive skarpere på din egen profil, fordi du tvinges til at sætte ord på noget, som ofte kan være flyvsk og ukonkret, inden det kommer ned på skrift.

God tekstforfatning er et stort arbejde og bliver hurtigt dyrt. Du får både et billigere produkt og mere af dig skrevet ind i teksterne på denne måde.

.

Ønsker du hjælp til selvhjælp?

Du kan også vælge at få tekstsparring, hvis du f.eks. gerne vil tale tekster på et metaplan eller guides mere overordnet i tekstproduktion til hele din virksomhed, måske tages lidt i hånden i en periode og have en sparringspartner i baglommen.