Dialogbaseret tilgang

Dialogbaseret tilgang

“Dialog er et magisk redskab, som giver os plads til at være hele mennesker”

Det er min påstand, da vi gennem dialog åbner perspektivet op. Dialogen hjælper os til at møde andre mennesker med nysgerrighed, åbenhed, spørgsmål, som stilles for at forstå, samt et åbent hjerte, hvormed vi kan rumme hinanden som de unikke væsener, vi er. Dialogen tillader os at gå på opdagelse i vores eget potentiale, fordi vi herigemmen møder hinanden med en anerkendende og ikke-dømmende tilgang. Den giver plads til udforskning, nye erkendelser og læring.

.

dialog skaber tillidsfulde rum

Dialogen låser mennesker op i et tillidsfuldt rum. Her møder vi hinanden så fordomsfrit, som det er menneskeligt muligt – velvidende at vi aldrig helt kan fralægge os vores forfortolkninger og fordomme, som vi anvender til at forstå verden med. Men dialogen hjælper os med at gøre et hæderligt forsøg. Jeg møder dig altså som den unikke person, du er. Du har alle svarene og guldkornene i dig selv. Jeg hjælper blot med at trække det frem i lyset for dig og støtter dig i at gå den vej, som er rigtig for dig. 

Dialog er et magisk redskab, som giver os plads til at være hele menensker og være dem, vi er. Derfor arbejder jeg dialogbaseret.

.

Sådan bruger jeg dialog i praksis

Min fornemmeste opgave er at grave dit særlige potentiale og dine gode historier frem, hjælpe dig med at sætte dine egne ord på og inkoporere det hele i dit brand, så du automatisk skiller dig ud. Her er mit bedste redskab dialogen. Når du træder ind i det dialogbaserede rum og får tid til at fortælle om det, du er allermest passioneret om, sker der noget indeni dig. Du mærker ilden brænde. Dine sandheder står klarere for dig. Du oplever, hvordan du pludselig har masser på hjerte, som måske er svært at grave frem og sætte ord på, når du sidder derhjemme alene med det. Eller måske har du oplevet, hvordan dine omgivelser ikke forstår dine idéer og i stedet får dig til at tvivle på din genialitet. Det gør det svært at sætte alle de lækre ord på, som flyder ud af dig i dialogen.

Mit netværk Krøllede, kreative iværksætterhjerner har jeg skabt ud fra idéen om tid og rum til dialog. Når vi mødes til meetups, er der ingen dagsorden, intet program, udelukkende tid og rum til at tale sammen. “Sidder I bare og snakker”, er jeg blevet spurgt, og ja, det gør vi i princippet. Men der opstår noget helt særligt i det åbne møde mellem mennesker, hvor dialogen får plads, og tiden så at sige er sat ud af spil. I netværket er der plads til, du møder op som dig selv, og da den klassiske præsentationsrunde er skrællet væk, kan du definere dig selv, som du har lyst. Jeg vil gerne se mennesket først; historierne, drømmene, værdierne, potentialet. Vi mennesker er så meget mere end vores nuværende profession. Til meetups eksisterer dette åbne, tillidsfulde rum og har gjort det lige fra første gang, vi mødtes.

.

Dialog er en kunstart, som beriger vores liv

Dialog kan – som så meget andet – tillæres. Den trænes gennem vedvarende øvelse, opmærksomhed på egne kommunikationsmønstre og villighed til at analysere de interaktioner, vi indgår i, for at inkorporere og teste det observerede. Dialog består af aktiv lytning, undersøgende spørgsmål og en anerkendende, nysgerrig tilgang, som indebærer, at vi ikke forsøger på at pådutte den anden part vores holdninger, men lytter for at forstå og rummer den anden som et helt, unikt menneske. 

Jeg siger ikke, det er nemt og har selv trænet dialogen, siden jeg i 2013 dimitterede på uni, samt under min uddannelse gennem diverse praktiske kurser og interview til bl.a. projektskrivning. Det er enormt interessant at observere, hvad der sker med samtaler, når vi praktiserer dialog og herved skaber det åbne, tillidsfulde rum. Jeg har oplevet, hvordan mennesker, jeg lige har mødt, åbner op og deler livshistorier med mig, fordi jeg lytter opmærksomt, stiller spørgsmål og viser oprigtig interesse. Jeg er dybt fascineret af mennesker og deres historier. 

.

Vi parallelsnakker og glemmer at lytte

I vores fortravlede samfund har vi en tendens til at paralellelsnakke, hvor vi lytter halvt og venter utålmodigt på vores egen taletur, så vi kan supplere samtalen med “jamen, det kender jeg godt”, hvorefter vi ivrigt fortæller om vores egne oplevelser uden at kommentere på eller stille spørgsmål til den andens fortælling. Jeg siger ikke, det er forkert. Det er blot sådan, vi kommunikerer meget af tiden. Men jeg mener, vi kan lære så utrolig meget af at lytte mere. Lære at forstå hinanden bedre. Dialog og historier er med til at bryde fordomme, skabe størrelse forståelse og bringe os mennesker tættere sammen. Det er evig øvelse, men udbyttet er uvurderligt.

.

Du kan læse om værdierne i Stories by Bøgh, som bygger på “mere plads til at være hele mennesker og være dem, vi er” her